מדיניות פרטיות – BOOSTAPP

מאחר ו- BOOSTAPP להלן ״החברה״ מכבד את פרטיות המשתמשים במערכת שהוא מנהל ומפעיל להלן ״המערכת״, החליט BOOSTAPP לפרסם את מדיניותו ביחס להגנת הפרטיות באתר, והוא מתחייב כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי BOOSTAPP ביחס לפרטיות המשתמשים במערכת, וכיצד משתמש BOOSTAPP במידע הנמסר לו על-ידי המשתמשים במערכת או הנאסף על ידי בעת השימוש במערכת.


כללי

בעת שימוש בשירותי המערכת, ישמש המידע לצורך שעבורו הוכנס. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, מוצרים ושירותים שביקשת לרכוש ויו״ב. זהו מידע שאתה מוסר ביודעין. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדגומא, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט IP שממנה פנית ועוד.


רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים במערכת, BOOSTAPP תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים.


מאגר מידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של BOOSTAPP ובאחריותה.


השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –


דיוור ישיר אלקטרוני

BOOSTAPP מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו וכן מידע מקצועי, שיווק ופרסומי.

BOOSTSPP לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים במערכת.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.


מסירת מידע לצד שלישי

BOOSTAPP לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך במערכת אלא במקרים המפורטים להלן:


אבטחת מידע

BOOSTAPP מיישמת במערכת נהלים ומערכות עדכניות לאבטחת מידע. בעוד שנהלים ומערכות אלו מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, BOOSTAPP לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.


זכות לעיין במידע

על פי חוק הגנת הפרטיות, השתמ״א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל המאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל info@cloud247.co.il או באמצעות פקס מס׳ 08-6378274 או בדואר רגיל אל : מנהל יחידת האינטרנט, רחוב הבנאי 5, עיר : אילת.

בנוסף, אם המידע שמאגרי BOOSTAPP משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.


שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצע במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של המערכת.

חזור לאפליקציה