ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
31/05 01/06 02/06 03/06 04/06 05/06 06/06
07/06 08/06 09/06 10/06 11/06 12/06 13/06

יום רביעי 09/09/2020

09:00
ONLINE FIT

מדריכה מחליפה חדר מזרן

12:00
ONLINE PILATES

מדריכה מחליפה חדר מזרן

15:30
ONLINE CORE

מדריכה מחליפה חדר מזרן

19:00
ONLINE FIT

מדריכה מחליפה חדר מזרן

20:30
ONLINE BARRE

מדריכה מחליפה חדר מזרן

יום חמישי 10/09/2020

09:00
ONLINE PILATES

מדריכה מחליפה חדר מזרן

12:00
ONLINE BARRE

מדריכה מחליפה חדר מזרן

15:30
ONLINE PILATES

מדריכה מחליפה חדר מזרן

19:00
ONLINE BOOTY

מדריכה מחליפה חדר מזרן

20:30
ONLINE PILATES

מדריכה מחליפה חדר מזרן

יום שישי 11/09/2020

09:00
ONLINE PILATES

מדריכה מחליפה חדר מזרן

12:00
ONLINE BARRE

מדריכה מחליפה חדר מזרן

15:00
ONLINE FIT

מדריכה מחליפה חדר מזרן

יום שבת 12/09/2020

09:00
ONLINE PILATES

מדריכה מחליפה חדר מזרן

12:00
ONLINE CORE

מדריכה מחליפה חדר מזרן

15:00
ONLINE הריון

מדריכה מחליפה חדר מזרן

18:00
ONLINE PILATES

מדריכה מחליפה חדר מזרן

20:30
ONLINE BOOTY

מדריכה מחליפה חדר מזרן

יום ראשון 13/09/2020

09:00
ONLINE PILATES

מדריכה מחליפה חדר מזרן

12:00
ONLINE BARRE

מדריכה מחליפה חדר מזרן

15:30
ONLINE PILATES

מדריכה מחליפה חדר מזרן

18:00
ONLINE BOOTY

מדריכה מחליפה חדר מזרן

20:30
ONLINE PILATES

מדריכה מחליפה חדר מזרן

יום שני 14/09/2020

09:00
ONLINE PILATES

מדריכה מחליפה חדר מזרן

12:00
ONLINE BOOTY

מדריכה מחליפה חדר מזרן

15:30
ONLINE PILATES

מדריכה מחליפה חדר מזרן

19:00
ONLINE PILATES

מדריכה מחליפה חדר מזרן

20:00
ONLINE BARRE

מדריכה מחליפה חדר מזרן

יום שלישי 15/09/2020

09:00
ONLINE FIT

מדריכה מחליפה חדר מזרן

12:00
ONLINE BARRE

מדריכה מחליפה חדר מזרן

15:30
ONLINE PILATES

מדריכה מחליפה חדר מזרן

19:00
ONLINE PILATES

מדריכה מחליפה חדר מזרן

20:30
ONLINE PILATES

מדריכה מחליפה חדר מזרן

יום רביעי 16/09/2020

09:00
ONLINE FIT

מדריכה מחליפה חדר מזרן

12:00
ONLINE PILATES

מדריכה מחליפה חדר מזרן

15:30
ONLINE CORE

מדריכה מחליפה חדר מזרן

19:00
ONLINE FIT

מדריכה מחליפה חדר מזרן

20:30
ONLINE BARRE

מדריכה מחליפה חדר מזרן