ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
05/04 06/04 07/04 08/04 09/04 10/04 11/04
12/04 13/04 14/04 15/04 16/04 17/04 18/04

יום רביעי 09/09/2020

09:00
ONLINE FIT

מדריכה מחליפה חדר מזרן

12:00
ONLINE PILATES

מדריכה מחליפה חדר מזרן

15:30
ONLINE CORE

מדריכה מחליפה חדר מזרן

19:00
ONLINE FIT

מדריכה מחליפה חדר מזרן

20:30
ONLINE BARRE

מדריכה מחליפה חדר מזרן

יום חמישי 10/09/2020

09:00
ONLINE PILATES

מדריכה מחליפה חדר מזרן

12:00
ONLINE BARRE

מדריכה מחליפה חדר מזרן

15:30
ONLINE PILATES

מדריכה מחליפה חדר מזרן

19:00
ONLINE BOOTY

מדריכה מחליפה חדר מזרן

20:30
ONLINE PILATES

מדריכה מחליפה חדר מזרן

יום שישי 11/09/2020

09:00
ONLINE PILATES

מדריכה מחליפה חדר מזרן

12:00
ONLINE BARRE

מדריכה מחליפה חדר מזרן

15:00
ONLINE FIT

מדריכה מחליפה חדר מזרן

יום שבת 12/09/2020

09:00
ONLINE PILATES

מדריכה מחליפה חדר מזרן

12:00
ONLINE CORE

מדריכה מחליפה חדר מזרן

15:00
ONLINE הריון

מדריכה מחליפה חדר מזרן

18:00
ONLINE PILATES

מדריכה מחליפה חדר מזרן

20:30
ONLINE BOOTY

מדריכה מחליפה חדר מזרן

יום ראשון 13/09/2020

09:00
ONLINE PILATES

מדריכה מחליפה חדר מזרן

12:00
ONLINE BARRE

מדריכה מחליפה חדר מזרן

15:30
ONLINE PILATES

מדריכה מחליפה חדר מזרן

18:00
ONLINE BOOTY

מדריכה מחליפה חדר מזרן

20:30
ONLINE PILATES

מדריכה מחליפה חדר מזרן

יום שני 14/09/2020

09:00
ONLINE PILATES

מדריכה מחליפה חדר מזרן

12:00
ONLINE BOOTY

מדריכה מחליפה חדר מזרן

15:30
ONLINE PILATES

מדריכה מחליפה חדר מזרן

19:00
ONLINE PILATES

מדריכה מחליפה חדר מזרן

20:00
ONLINE BARRE

מדריכה מחליפה חדר מזרן

יום שלישי 15/09/2020

09:00
ONLINE FIT

מדריכה מחליפה חדר מזרן

12:00
ONLINE BARRE

מדריכה מחליפה חדר מזרן

15:30
ONLINE PILATES

מדריכה מחליפה חדר מזרן

19:00
ONLINE PILATES

מדריכה מחליפה חדר מזרן

20:30
ONLINE PILATES

מדריכה מחליפה חדר מזרן

יום רביעי 16/09/2020

09:00
ONLINE FIT

מדריכה מחליפה חדר מזרן

12:00
ONLINE PILATES

מדריכה מחליפה חדר מזרן

15:30
ONLINE CORE

מדריכה מחליפה חדר מזרן

19:00
ONLINE FIT

מדריכה מחליפה חדר מזרן

20:30
ONLINE BARRE

מדריכה מחליפה חדר מזרן