ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08
08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08

יום ראשון 18/07/2021

08:00
WOD

ניתי ביבר אזור ראשי

17:30
WOD

ניתי ביבר אזור ראשי

18:30
WOD

ניתי ביבר אזור ראשי

19:30
WEIGHTLIFTING

ניתי ביבר אזור ראשי

20:30
WOD

ניתי ביבר אזור ראשי

יום שני 19/07/2021

18:00
WOD

ניתי ביבר אזור ראשי

19:00
WOD

ניתי ביבר אזור ראשי

20:00
WOD

ניתי ביבר אזור ראשי

21:00
WOD

ניתי ביבר אזור ראשי

יום שלישי 20/07/2021

08:00
GYMNASTICS

ניתי ביבר אזור ראשי

18:00
GYMNASTICS

ניתי ביבר אזור ראשי

19:00
GYMNASTICS

ניתי ביבר אזור ראשי

20:00
YOGA - Down Dog

- - אזור ראשי

20:00
OPEN GYM

- - אזור אופן

יום רביעי 21/07/2021

17:30
WOD

ניתי ביבר אזור ראשי

18:30
WOD

ניתי ביבר אזור ראשי

19:30
WODE

ניתי ביבר אזור ראשי

20:30
WOD

ניתי ביבר אזור ראשי

יום חמישי 22/07/2021

08:00
WOD

ניתי ביבר אזור ראשי

17:30
WOD

ניתי ביבר אזור ראשי

18:30
WOD

ניתי ביבר אזור ראשי

19:30
BODY BUILDING

ניתי ביבר אזור ראשי

20:30
WOD

ניתי ביבר אזור ראשי

יום שישי 23/07/2021

09:00
WOD

ניתי ביבר אזור ראשי

10:00
WOD

ניתי ביבר אזור ראשי

11:00
Rx class

ניתי ביבר אזור ראשי

יום שבת 24/07/2021

20:00
WOD

ניתי ביבר אזור ראשי

יום ראשון 25/07/2021

08:00
WOD

ניתי ביבר אזור ראשי

17:30
WOD

ניתי ביבר אזור ראשי

18:30
WOD

ניתי ביבר אזור ראשי

19:30
WEIGHTLIFTING

ניתי ביבר אזור ראשי

20:30
WOD

ניתי ביבר אזור ראשי