ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
03/07 04/07 05/07 06/07 07/07 08/07 09/07
10/07 11/07 12/07 13/07 14/07 15/07 16/07

יום ראשון 19/06/2022

07:30
STRONG

נועה סוקל Newfit

08:30
ENERGY

נועה סוקל Newfit

12:00
STRONG

נועה סוקל Newfit

17:00
PILATES

דניאל לנזרר Newfit

18:00
EXTRA STRONG

לירן קורן Newfit

19:00
ENERGY

לירן קורן Newfit

20:00
SHAPE

לירן קורן Newfit

יום שני 20/06/2022

07:00
SHAPE

עמית בראון Newfit

08:00
BOOTY & ABS

עמית בראון Newfit

10:00
SHAPE

דניאל לנזרר Newfit

17:00
BOOTY & ABS

תמר שטיינמץ Newfit

18:00
STRONG

תמר שטיינמץ Newfit

19:00
ENERGY

תמר שטיינמץ Newfit

20:00
YOGA

תמר שטיינמץ Newfit

יום שלישי 21/06/2022

07:30
STRONG

פז ויינשטיין Newfit

08:30
EXTRA STRONG

פז ויינשטיין Newfit

10:00
STRONG

פז ויינשטיין Newfit

12:00
ENERGY

פז ויינשטיין Newfit

17:30
EXTRA STRONG

נועה סוקל Newfit

18:30
SHAPE

נועה סוקל Newfit

19:30
BOOTY & ABS

נועה סוקל Newfit

יום רביעי 22/06/2022

07:00
CORE

עמית בראון Newfit

08:00
STRONG

עמית בראון Newfit

09:00
POWER PILATES

עמית בראון Newfit

17:30
ENERGY

עינב גלבוע Newfit

18:30
FLOW

עינב גלבוע Newfit

19:30
EXTRA STRONG

עינב גלבוע Newfit

20:30
SHAPE

עינב גלבוע Newfit

יום חמישי 23/06/2022

07:30
STRONG

תמר שטיינמץ Newfit

08:30
ENERGY

תמר שטיינמץ Newfit

12:00
STRONG

תמר שטיינמץ Newfit

17:30
BOOTY & ABS

פז ויינשטיין Newfit

18:30
EXTRA STRONG

פז ויינשטיין Newfit

19:30
ENERGY

פז ויינשטיין Newfit

20:30
STRONG

פז ויינשטיין Newfit

יום שישי 24/06/2022

08:00
ENERGY

נועה סוקל Newfit

09:00
STRONG

נועה סוקל Newfit

10:00
BOOTY & ABS

נועה סוקל Newfit

11:00
SHAPE

נועה סוקל Newfit

12:00
STRONG

נועה סוקל Newfit

יום שבת 25/06/2022

17:00
STRONG

עינב גלבוע Newfit

18:00
ENERGY

עינב גלבוע Newfit

19:00
FLOW

עינב גלבוע Newfit

20:00
STRONG

עינב גלבוע Newfit

יום ראשון 26/06/2022

07:30
STRONG

נועה סוקל Newfit

08:30
ENERGY

נועה סוקל Newfit

17:30
EXTRA STRONG

נועה סוקל Newfit

18:30
BOOTY & ABS

נועה סוקל Newfit

19:30
ENERGY

נועה סוקל Newfit

20:30
CORE

נועה סוקל Newfit