ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
15/05 16/05 17/05 18/05 19/05 20/05 21/05
22/05 23/05 24/05 25/05 26/05 27/05 28/05

יום שני 16/05/2022

07:00
STRONG

לירן קורן Newfit

08:00
SHAPE

לירן קורן Newfit

09:00
STRONG

לירן קורן Newfit

17:00
BOOTY & ABS

תמר שטיינמץ Newfit

18:00
STRONG

תמר שטיינמץ Newfit

19:00
ENERGY

תמר שטיינמץ Newfit

20:00
YOGA

תמר שטיינמץ Newfit

יום שלישי 17/05/2022

07:30
STRONG

פז ויינשטיין Newfit

08:30
EXTRA STRONG

פז ויינשטיין Newfit

11:00
STRONG

פז ויינשטיין Newfit

17:30
EXTRA STRONG

נועה סוקל Newfit

18:30
ENERGY

נועה סוקל Newfit

19:30
BOOTY & ABS

נועה סוקל Newfit

20:30
CORE

נועה סוקל Newfit

יום רביעי 18/05/2022

07:00
PILATES

לא סופי עדיין- יעודכן בקרוב Newfit

08:00
STRONG BOOTY

לא סופי עדיין- יעודכן בקרוב Newfit

09:00
STRONG

לא סופי עדיין- יעודכן בקרוב Newfit

17:30
ENERGY

עינב גלבוע Newfit

18:30
FLOW

עינב גלבוע Newfit

19:30
STRONG

עינב גלבוע Newfit

20:30
SHAPE

עינב גלבוע Newfit

יום חמישי 19/05/2022

07:30
STRONG

דניאל לנזרר Newfit

08:30
ENERGY

דניאל לנזרר Newfit

11:00
STRONG

תמר שטיינמץ Newfit

17:30
STRONG BOOTY

פז ויינשטיין Newfit

19:00
ENERGY

פז ויינשטיין Newfit

יום שישי 20/05/2022

09:00
STRONG

נועה סוקל Newfit

10:00
BOOTY & ABS

נועה סוקל Newfit

11:00
SHAPE

נועה סוקל Newfit

יום שבת 21/05/2022

10:00
SHAPE

פז ויינשטיין Newfit

11:00
STRONG

פז ויינשטיין Newfit

12:00
ENERGY

פז ויינשטיין Newfit

יום ראשון 22/05/2022

07:00
STRONG

לירון עוז Newfit

08:00
ENERGY

לירון עוז Newfit

09:00
CORE

לירון עוז Newfit

11:00
SHAPE

תמר שטיינמץ Newfit

12:00
BOOTY & ABS

תמר שטיינמץ Newfit

17:30
SHAPE

לא סופי עדיין- יעודכן בקרוב Newfit

18:30
POEWER PILATES

עמית בראון Newfit

19:30
ENERGY

עמית בראון Newfit

20:30
STRONG

עמית בראון Newfit

יום שני 23/05/2022

07:00
SHAPE

עמית בראון Newfit

08:00
STRONG

עמית בראון Newfit

18:00
BOOTY & ABS

עינב גלבוע Newfit

19:00
SPECIAL

עינב גלבוע Newfit

20:00
FLOW

עינב גלבוע Newfit

21:00
STRONG

עינב גלבוע Newfit