ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01
23/01 24/01 25/01 26/01 27/01 28/01 29/01

יום ראשון 16/01/2022

15:00
חוג נינג'ה - גילאי 5-9

נועם ליבליין חוגים פתח תקווה

16:30
חוג נינג'ה - גילאי 9-12

נועם ליבליין חוגים פתח תקווה

18:45
חוג נינג'ה - גילאי 13-16

נועם ליבליין חוגים פתח תקווה

20:00
Ninja Open Gym

סתיו שלזינגר בוגרים פתח תקווה

יום שני 17/01/2022

15:15
חוג נינג'ה - גילאי 9-12

נועם ליבליין חוגים פתח תקווה

16:30
חוג נינג'ה - גילאי 9-12

נועם ליבליין חוגים פתח תקווה

17:30
חוג נינג'ה - גילאי 7-9

נועם ליבליין חוגים פתח תקווה

18:45
חוג נינג'ה - גילאי 13-16

נועם ליבליין חוגים פתח תקווה

20:00
Ninja Open Gym

סתיו שלזינגר בוגרים פתח תקווה

יום שלישי 18/01/2022

15:15
חוג נינג'ה - גילאי 6-9

סתיו שלזינגר חוגים פתח תקווה

16:30
חוג נינג'ה - גילאי 9-12

נועם ליבליין חוגים פתח תקווה

17:30
חוג נינג'ה - גילאי 7-9

נועם ליבליין חוגים פתח תקווה

20:00
Ninja Open Gym

סתיו שלזינגר בוגרים פתח תקווה

יום רביעי 19/01/2022

16:30
חוג נינג'ה - גילאי 9-12

נועם ליבליין חוגים פתח תקווה

17:30
חוג נינג'ה - גילאי 7-9

נועם ליבליין חוגים פתח תקווה

18:45
חוג נינג'ה - גילאי 13-16

נועם ליבליין חוגים פתח תקווה

20:00
Ninja Open Gym

סתיו שלזינגר בוגרים פתח תקווה

יום חמישי 20/01/2022

16:30
חוג נינג'ה - גילאי 9-12

נועם ליבליין חוגים פתח תקווה

17:30
חוג נינג'ה - גילאי 5-6

נועם ליבליין חוגים פתח תקווה

18:45
חוג נינג'ה - גילאי 13-16

נועם ליבליין חוגים פתח תקווה

20:00
Ninja Open Gym

סתיו שלזינגר בוגרים פתח תקווה

יום שישי 21/01/2022

13:00
חוג נינג'ה - גילאי 9-12

נועם ליבליין חוגים פתח תקווה

14:00
חוג נינג'ה - גילאי 5-9

נועם ליבליין חוגים פתח תקווה

יום שבת 22/01/2022

17:30
Ninja Open Gym

סתיו שלזינגר בוגרים פתח תקווה

19:00
Ninja Open Gym

סתיו שלזינגר בוגרים פתח תקווה

20:30
Ninja Open Gym

סתיו שלזינגר בוגרים פתח תקווה

יום ראשון 23/01/2022

15:00
חוג נינג'ה - גילאי 5-9

נועם ליבליין חוגים פתח תקווה

16:30
חוג נינג'ה - גילאי 9-12

נועם ליבליין חוגים פתח תקווה

18:45
חוג נינג'ה - גילאי 13-16

נועם ליבליין חוגים פתח תקווה

20:00
Ninja Open Gym

סתיו שלזינגר בוגרים פתח תקווה