ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
26/05 27/05 28/05 29/05 30/05 31/05 01/06
02/06 03/06 04/06 05/06 06/06 07/06 08/06

יום שני 27/05/2024

07:15
פילאטיס מכשירים **

אורי פרידמן סטודיו רמת ישי

08:15
פילאטיס מכשירים **

נעמה בראס סטודיו רמת ישי

08:30
- Yoga

נועה ברנץ סטודיו עפולה II

08:30
- פילאטיס מכשירים *

דניאל טיומקין סטודיו עפולה I

09:15
פילאטיס מכשירים *

נעמה בראס סטודיו רמת ישי

09:30
- פילאטיס מכשירים *

דניאל טיומקין סטודיו עפולה I

10:15
פיאלטיס מכשירים *

נעמה בראס סטודיו רמת ישי

10:30
- פילאטיס מכשירים *

דניאל טיומקין סטודיו עפולה I

15:00
פילאטיס פרטי

אורי פרידמן סטודיו רמת ישי

16:00
פילאטיס מכשירים **

אורי פרידמן סטודיו רמת ישי

16:00
- פילאטיס מכשירים *

רגינה נורייב סטודיו עפולה I

17:00
פילאטיס מכשירים *

אורי פרידמן סטודיו רמת ישי

17:00
- פילאטיס מכשירים *

רגינה נורייב סטודיו עפולה I

18:00
- פילאטיס מכשירים *

רוני כץ סטודיו עפולה I

18:00
פילאטיס מכשירים *

סהר פלדי סטודיו רמת ישי

19:00
- פילאטיס מכשירים **

רוני כץ סטודיו עפולה I

19:00
פיאלטיס מכשירים *

סהר פלדי סטודיו רמת ישי

20:00
- פילאטיס מכשירים *

רוני כץ סטודיו עפולה I

20:00
פילאטיס מכשירים *

סהר פלדי סטודיו רמת ישי

יום שלישי 28/05/2024

07:30
פילאטיס מכשירים *

אורי פרידמן סטודיו רמת ישי

08:30
Jump Board **

אורי פרידמן סטודיו רמת ישי

08:30
- פילאטיס מכשירים **

נעמה בראס סטודיו עפולה I

09:30
פילאטיס מכשירים *

אורי פרידמן סטודיו רמת ישי

09:30
- פילאטיס מכשירים *

נעמה בראס סטודיו עפולה I

10:30
פיאלטיס מכשירים *

אורי פרידמן סטודיו רמת ישי

10:30
- פילאטיס מכשירים *

נעמה בראס סטודיו עפולה I

17:00
פיאלטיס מכשירים *

סהר פלדי סטודיו רמת ישי

17:00
- פילאטיס מכשירים *

רוני כץ סטודיו עפולה I

18:00
פיאלטיס מכשירים *

סהר פלדי סטודיו רמת ישי

18:00
- פילאטיס מכשירים *

רוני כץ סטודיו עפולה I

19:00
פילאטיס מכשירים *

מיכל כץ סטודיו רמת ישי

19:00
- פילאטיס מכשירים *

רוני כץ סטודיו עפולה I

20:00
פילאטיס מכשירים **

מיכל כץ סטודיו רמת ישי

20:00
- פילאטיס מכשירים *

רוני כץ סטודיו עפולה I

יום רביעי 29/05/2024

07:15
פילאטיס מכשירים *

אורי פרידמן סטודיו רמת ישי

07:30
- פילאטיס מכשירים *

מיכל פוטישמן סטודיו עפולה I

08:15
פילאטיס מכשירים **

דפנה ליבנה סטודיו רמת ישי

08:30
- פילאטיס מכשירים *

מיכל פוטישמן סטודיו עפולה I

09:15
פיאלטיס מכשירים *

דפנה ליבנה סטודיו רמת ישי

09:30
- פילאטיס מכשירים *

מיכל פוטישמן סטודיו עפולה I

10:15
פילאטיס מכשירים *

דפנה ליבנה סטודיו רמת ישי

10:30
- פילאטיס מכשירים *

מיכל פוטישמן סטודיו עפולה I

17:00
פילאטיס מכשירים **

אורי פרידמן סטודיו רמת ישי

17:00
- Yoga

נועה ברנץ סטודיו עפולה II

18:00
פיאלטיס מכשירים *

אורי פרידמן סטודיו רמת ישי

18:00
- פילאטיס מכשירים *

רוני פרדקין סטודיו עפולה I

19:00
Jump Board

אורי פרידמן סטודיו רמת ישי

19:00
- פילאטיס מכשירים **

רוני פרדקין סטודיו עפולה I

20:00
פילאטיס מכשירים *

אורי פרידמן סטודיו רמת ישי

20:00
- פילאטיס מכשירים *

רוני פרדקין סטודיו עפולה I

יום חמישי 30/05/2024

08:30
פילאטיס מכשירים **

עדי הראלי סטודיו רמת ישי

08:30
- פילאטיס מכשירים **

רוני כץ סטודיו עפולה I

09:30
פילאטיס מכשירים **

עדי הראלי סטודיו רמת ישי

09:30
- פילאטיס מכשירים *

רוני כץ סטודיו עפולה I

10:30
פילאטיס מכשירים *

עדי הראלי סטודיו רמת ישי

10:30
- פילאטיס מכשירים *

רוני כץ סטודיו עפולה I

11:30
פילאטיס מכשירים *

עדי הראלי סטודיו רמת ישי

11:30
- פילאטיס מכשירים *

רוני כץ סטודיו עפולה I

16:00
פיאלטיס מכשירים *

מיכל פוטישמן סטודיו רמת ישי

17:00
פילאטיס מכשירים *

מיכל פוטישמן סטודיו רמת ישי

17:00
- פילאטיס מכשירים *

אורי פרידמן סטודיו עפולה I

18:00
פילאטיס מכשירים *

מיכל פוטישמן סטודיו רמת ישי

18:00
- פילאטיס מכשירים *

אורי פרידמן סטודיו עפולה I

19:00
פילאטיס מכשירים *

מיכל פוטישמן סטודיו רמת ישי

19:00
- פילאטיס מכשירים *

אורי פרידמן סטודיו עפולה I

יום שישי 31/05/2024

07:15
פילאטיס מכשירים *

דפנה מילר סטודיו רמת ישי

08:15
פילאטיס מכשירים *

מיכל פוטישמן סטודיו רמת ישי

08:30
- פילאטיס מכשירים **

נעמה בראס סטודיו עפולה I

09:15
פילאטיס מכשירים **

מיכל פוטישמן סטודיו רמת ישי

09:30
- פילאטיס מכשירים *

נעמה בראס סטודיו עפולה I

10:15
פילאטיס מכשירים *

מיכל פוטישמן סטודיו רמת ישי

10:30
- פילאטיס מכשירים *

נעמה בראס סטודיו עפולה I

11:15
פילאטיס מכשירים *

מיכל פוטישמן סטודיו רמת ישי

יום שבת 01/06/2024

לא נמצאו שיעורים ביום זה

יום ראשון 02/06/2024

08:15
פילאטיס מכשירים *

עדי הראלי סטודיו רמת ישי

08:30
- פילאטיס מכשירים *

רוני כץ סטודיו עפולה I

09:15
פילאטיס מכשירים **

עדי הראלי סטודיו רמת ישי

09:30
- פילאטיס מכשירים *

רוני כץ סטודיו עפולה I

10:15
פילאטיס מכשירים *

עדי הראלי סטודיו רמת ישי

10:30
- פילאטיס מכשירים *

רוני כץ סטודיו עפולה I

11:15
פיאלטיס מכשירים *

עדי הראלי סטודיו רמת ישי

17:00
פילאטיס מכשירים *

נעמה בראס סטודיו רמת ישי

17:00
- פילאטיס מכשירים *

תובל עברי סטודיו עפולה I

18:00
פילאטיס מכשירים *

נעמה בראס סטודיו רמת ישי

18:00
- פילאטיס מכשירים *

תובל עברי סטודיו עפולה I

19:00
פילאטיס מכשירים **

נעמה בראס סטודיו רמת ישי

19:00
- פילאטיס מכשירים **

תובל עברי סטודיו עפולה I

20:00
פילאטיס מכשירים *

נעמה בראס סטודיו רמת ישי

20:00
- פילאטיס מכשירים *

תובל עברי סטודיו עפולה I

יום שני 03/06/2024

07:15
פילאטיס מכשירים **

אורי פרידמן סטודיו רמת ישי

08:15
פילאטיס מכשירים **

נעמה בראס סטודיו רמת ישי

08:30
- Yoga

נועה ברנץ סטודיו עפולה II

08:30
- פילאטיס מכשירים *

דניאל טיומקין סטודיו עפולה I

09:15
פילאטיס מכשירים *

נעמה בראס סטודיו רמת ישי

09:30
- פילאטיס מכשירים *

דניאל טיומקין סטודיו עפולה I

10:15
פיאלטיס מכשירים *

נעמה בראס סטודיו רמת ישי

10:30
- פילאטיס מכשירים *

דניאל טיומקין סטודיו עפולה I

15:00
פילאטיס פרטי

אורי פרידמן סטודיו רמת ישי

16:00
פילאטיס מכשירים **

אורי פרידמן סטודיו רמת ישי

16:00
- פילאטיס מכשירים *

רגינה נורייב סטודיו עפולה I

17:00
פילאטיס מכשירים *

אורי פרידמן סטודיו רמת ישי

17:00
- פילאטיס מכשירים *

רגינה נורייב סטודיו עפולה I

18:00
- פילאטיס מכשירים *

רוני פרדקין סטודיו עפולה I

18:00
פילאטיס מכשירים *

סהר פלדי סטודיו רמת ישי

19:00
- פילאטיס מכשירים **

רוני פרדקין סטודיו עפולה I

19:00
פיאלטיס מכשירים *

סהר פלדי סטודיו רמת ישי

20:00
- פילאטיס מכשירים *

רוני פרדקין סטודיו עפולה I

20:00
פילאטיס מכשירים *

סהר פלדי סטודיו רמת ישי