ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
05/07 06/07 07/07 08/07 09/07 10/07 11/07
12/07 13/07 14/07 15/07 16/07 17/07 18/07

יום שישי 10/07/2020

07:00
פילאטיס מתקדמים

אודי נקב פילאטיס גולדה

07:00
מתחילים/מתקדמים

סיגל שלייפר פילאטיס ורדיה

08:00
מתקדמים פלוס

אודי נקב פילאטיס גולדה

08:00
פילאטיס מתקדמים

סיגל שלייפר פילאטיס ורדיה

08:00
מתקדמים פלוס

לירן פרצובסקי קסטרא

09:00
מתחילים / מתקדמים

לירן פרצובסקי קסטרא

09:00
מתקדמים פלוס

אודי נקב פילאטיס גולדה

09:00
פילאטיס מתקדמים

סיגל שלייפר פילאטיס ורדיה

10:00
פילאטיס מתקדמים

לירן פרצובסקי קסטרא

10:00
פילאטיס מכשירים חזק

אודי נקב פילאטיס גולדה

10:00
מתחילים/מתקדמים

סיגל שלייפר פילאטיס ורדיה

יום שבת 11/07/2020

20:30
פילאטיס מתקדמים

אודי נקב פילאטיס ורדיה

יום ראשון 12/07/2020

06:30
פילאטיס מתקדמים

אודי נקב פילאטיס גולדה

08:00
פילאטיס מכשירים מתחילים

מור אברהמי פילאטיס גולדה

09:00
פילאטיס מתקדמים

מור אברהמי פילאטיס גולדה

09:00
מתקדמים פלוס

ליסה קפלדיני פילאטיס ורדיה

09:00
מתחילים / מתקדמים

אושרית נקב קסטרא

10:00
מתחילים / מתקדמים

ליסה קפלדיני פילאטיס ורדיה

10:00
מתחילים / מתקדמים

מור אברהמי פילאטיס גולדה

16:00
פילאטיס מתחילים

נוגה סינגר קסטרא

17:00
מתחילים / מתקדמים

יהודית דורנבוים פילאטיס גולדה

17:00
פילאטיס מתקדמים

לירן פרצובסקי פילאטיס ורדיה

17:00
שיעור פרטי אחד על אחד

אודי נקב קסטרא

18:00
מתחילים / מתקדמים

יהודית דורנבוים פילאטיס גולדה

18:00
מתחילים / מתקדמים

אודי נקב קסטרא

18:00
מתחילים/מתקדמים

לירן פרצובסקי פילאטיס ורדיה

19:00
מתקדמים פלוס

יהודית דורנבוים פילאטיס גולדה

19:00
מתחילים / מתקדמים

אודי נקב קסטרא

19:00
מתקדמים פלוס

לירן פרצובסקי פילאטיס ורדיה

20:00
מתקדמים פלוס

יהודית דורנבוים פילאטיס גולדה

20:00
פילאטיס מתקדמים

אודי נקב קסטרא

20:00
פילאטיס מכשירים חזק

לירן פרצובסקי פילאטיס ורדיה

21:00
מתחילים/מתקדמים

יהודית דורנבוים פילאטיס גולדה

21:00
פילאטיס מתקדמים

לירן פרצובסקי פילאטיס ורדיה

יום שני 13/07/2020

06:45
פילאטיס מכשירים מתקדמים+

סיגל שלייפר פילאטיס גולדה

08:00
פילאטיס מתקדמים

סיגל שלייפר פילאטיס גולדה

08:00
פילאטיס מתקדמים

אושרית נקב קסטרא

09:00
פילאטיס מתחילים

סיגל שלייפר פילאטיס גולדה

09:00
מתחילים/מתקדמים

מור אברהמי פילאטיס ורדיה

09:00
פילאטיס מתקדמים

אושרית נקב קסטרא

10:00
פילאטיס מתקדמים

מור אברהמי פילאטיס ורדיה

10:00
מתחילים / מתקדמים

אושרית נקב קסטרא

11:00
שיעור שיקומי 80+

מור אברהמי פילאטיס ורדיה

16:00
פילאטיס מתחילים

לירן פרצובסקי פילאטיס גולדה

17:00
מתקדמים פלוס

לירן פרצובסקי פילאטיס גולדה

18:00
מתחילים / מתקדמים

דורין אלעזרא קסטרא

18:00
מתקדמים פלוס

לירן פרצובסקי פילאטיס גולדה

18:00
מתחילים / מתקדמים

מור אברהמי פילאטיס ורדיה

19:00
מתקדמים פלוס

לירן פרצובסקי פילאטיס גולדה

19:00
מתחילים / מתקדמים

מור אברהמי פילאטיס ורדיה

19:00
פילאטיס מתקדמים

דורין אלעזרא קסטרא

20:00
מתחילים / מתקדמים

דורין אלעזרא קסטרא

20:00
פילאטיס מכשירים חזק

לירן פרצובסקי פילאטיס גולדה

20:00
מתקדמים פלוס

מור אברהמי פילאטיס ורדיה

21:00
מתחילים/מתקדמים

מור אברהמי פילאטיס ורדיה

21:00
מתחילים / מתקדמים

דורין אלעזרא קסטרא

יום שלישי 14/07/2020

06:30
מתחילים/מתקדמים

אודי נקב פילאטיס גולדה

08:00
מתחילים/מתקדמים

מרינה ליסגור פילאטיס גולדה

08:00
פילאטיס מתקדמים

אושרית נקב קסטרא

09:00
פילאטיס מתקדמים

יהודית דורנבוים פילאטיס ורדיה

09:00
מתחילים / מתקדמים

מרינה ליסגור פילאטיס גולדה

09:00
מתחילים / מתקדמים

אושרית נקב קסטרא

10:00
מתחילים/מתקדמים

יהודית דורנבוים פילאטיס ורדיה

17:00
מתחילים / מתקדמים

יהודית דורנבוים פילאטיס גולדה

18:00
פילאטיס מתקדמים

מרינה ליסגור פילאטיס ורדיה

18:00
מתחילים / מתקדמים

דורין אלעזרא קסטרא

18:00
מתחילים / מתקדמים

יהודית דורנבוים פילאטיס גולדה

19:00
מתחילים / מתקדמים

מרינה ליסגור פילאטיס ורדיה

19:00
מתחילים / מתקדמים

דורין אלעזרא קסטרא

19:00
פילאטיס מתקדמים

יהודית דורנבוים פילאטיס גולדה

20:00
מתקדמים פלוס

יהודית דורנבוים פילאטיס גולדה

20:00
מתחילים / מתקדמים

מרינה ליסגור פילאטיס ורדיה

20:00
מתחילים / מתקדמים

דורין אלעזרא קסטרא

יום רביעי 15/07/2020

06:45
מתקדמים פלוס

לירן פרצובסקי פילאטיס גולדה

08:00
פילאטיס מתקדמים

אושרית נקב קסטרא

08:00
מתקדמים פלוס

לירן פרצובסקי פילאטיס גולדה

08:00
מתחילים / מתקדמים

מור אברהמי פילאטיס ורדיה

09:00
פילאטיס מתקדמים

אושרית נקב קסטרא

09:00
פילאטיס מתקדמים

לירן פרצובסקי פילאטיס גולדה

09:00
מתחילים/מתקדמים

מור אברהמי פילאטיס ורדיה

10:00
שיעור פרטי אחד על אחד

אושרית נקב קסטרא

10:00
פילאטיס מכשירים חזק

לירן פרצובסקי פילאטיס גולדה

10:00
פילאטיס מתקדמים

מור אברהמי פילאטיס ורדיה

11:00
שיעור שיקומי 80+

מור אברהמי פילאטיס ורדיה

16:00
פילאטיס מתקדמים

יהודית דורנבוים פילאטיס גולדה

17:00
מתחילים / מתקדמים

לירן פרצובסקי פילאטיס ורדיה

17:00
מתחילים / מתקדמים

יהודית דורנבוים פילאטיס גולדה

18:00
מתחילים / מתקדמים

דורין אלעזרא קסטרא

18:00
מתקדמים פלוס

יהודית דורנבוים פילאטיס גולדה

18:00
מתחילים/מתקדמים

לירן פרצובסקי פילאטיס ורדיה

19:00
מתחילים / מתקדמים

דורין אלעזרא קסטרא

19:00
מתקדמים פלוס

יהודית דורנבוים פילאטיס גולדה

19:00
מתקדמים פלוס

לירן פרצובסקי פילאטיס ורדיה

20:00
מתחילים / מתקדמים

דורין אלעזרא קסטרא

20:00
פילאטיס מכשירים חזק

לירן פרצובסקי פילאטיס ורדיה

20:00
מתחילים / מתקדמים

יהודית דורנבוים פילאטיס גולדה

21:00
מתחילים / מתקדמים

דורין אלעזרא קסטרא

21:00
פילאטיס מתקדמים

יהודית דורנבוים פילאטיס גולדה

21:00
פילאטיס מתקדמים

לירן פרצובסקי פילאטיס ורדיה

יום חמישי 16/07/2020

08:00
פילאטיס מכשירים מתחילים

אושרית נקב פילאטיס גולדה

08:00
מתחילים/מתקדמים

ליסה קפלדיני פילאטיס ורדיה

08:00
מתחילים / מתקדמים

נוגה סינגר קסטרא

09:00
פילאטיס מתחילים

נוגה סינגר קסטרא

09:00
מתקדמים פלוס

אושרית נקב פילאטיס גולדה

09:00
פילאטיס מתקדמים

ליסה קפלדיני פילאטיס ורדיה

10:00
פילאטיס 80+

ליסה קפלדיני פילאטיס ורדיה

16:00
פילאטיס מתקדמים

לירן פרצובסקי פילאטיס גולדה

17:00
פילאטיס מתקדמים

אודי נקב פילאטיס גולדה

18:00
פילאטיס מתקדמים

אודי נקב פילאטיס גולדה

18:00
מתחילים / מתקדמים

מרינה ליסגור קסטרא

18:00
מתחילים / מתקדמים

לירן פרצובסקי פילאטיס ורדיה

19:00
פילאטיס מתקדמים

אודי נקב פילאטיס גולדה

19:00
מתקדמים פלוס

לירן פרצובסקי פילאטיס ורדיה

19:00
מתחילים / מתקדמים

מרינה ליסגור קסטרא

20:00
מתחילים/מתקדמים

אודי נקב פילאטיס גולדה

20:00
פילאטיס חזק

לירן פרצובסקי פילאטיס ורדיה

20:00
פילאטיס מתקדמים

מרינה ליסגור קסטרא

יום שישי 17/07/2020

07:00
פילאטיס מתקדמים

אודי נקב פילאטיס גולדה

07:00
מתחילים/מתקדמים

סיגל שלייפר פילאטיס ורדיה

08:00
מתקדמים פלוס

אודי נקב פילאטיס גולדה

08:00
פילאטיס מתקדמים

סיגל שלייפר פילאטיס ורדיה

08:00
מתקדמים פלוס

לירן פרצובסקי קסטרא

09:00
מתחילים / מתקדמים

לירן פרצובסקי קסטרא

09:00
מתקדמים פלוס

אודי נקב פילאטיס גולדה

09:00
פילאטיס מתקדמים

סיגל שלייפר פילאטיס ורדיה

10:00
פילאטיס מכשירים חזק

אודי נקב פילאטיס גולדה

10:00
מתחילים/מתקדמים

סיגל שלייפר פילאטיס ורדיה

10:00
פילאטיס מתקדמים

לירן פרצובסקי קסטרא

11:00
מתקדמים פלוס

אודי נקב פילאטיס גולדה

11:00
פילאטיס מכשירים מתחילים

סיגל שלייפר פילאטיס ורדיה

16:00
פילאטיס מתקדמים

אודי נקב קסטרא