ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
27/09 28/09 29/09 30/09 01/10 02/10 03/10
04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10

יום שני 28/09/2020

לא נמצאו שיעורים ביום זה

יום שלישי 29/09/2020

06:15
מתחילים/מתקדמים

אודי נקב פילאטיס גולדה

08:00
מתחילים / מתקדמים

ליסה קפלדיני אוסקר 7

09:00
פילאטיס מתקדמים

יהודית דורנבוים פילאטיס ורדיה

09:00
מתחילים / מתקדמים

ליסה קפלדיני אוסקר 7

10:00
מתחילים/מתקדמים

יהודית דורנבוים פילאטיס ורדיה

17:00
מתחילים

מרינה ליסגור פילאטיס ורדיה

17:00
מתחילים / מתקדמים

יהודית דורנבוים פילאטיס גולדה

18:00
פילאטיס מתקדמים

מרינה ליסגור פילאטיס ורדיה

18:00
מתחילים / מתקדמים

דורין אלעזרא קסטרא

18:00
מתחילים / מתקדמים

ליסה קפלדיני אוסקר 7

18:00
מתחילים / מתקדמים

יהודית דורנבוים פילאטיס גולדה

19:00
מתחילים / מתקדמים

מרינה ליסגור פילאטיס ורדיה

19:00
מתחילים / מתקדמים

ליסה קפלדיני אוסקר 7

19:00
מתחילים

דורין אלעזרא קסטרא

20:00
מתחילים / מתקדמים

דורין אלעזרא קסטרא

יום רביעי 30/09/2020

06:30
מתקדמים פלוס

לירן פרצובסקי פילאטיס גולדה

08:00
מתחילים / מתקדמים

אושרית נקב קסטרא

08:00
מתחילים / מתקדמים

מור אברהמי פילאטיס ורדיה

08:00
מתקדמים פלוס

לירן פרצובסקי פילאטיס גולדה

09:00
פילאטיס מתקדמים

לירן פרצובסקי פילאטיס גולדה

09:00
פילאטיס מתקדמים

אושרית נקב קסטרא

09:00
מתחילים/מתקדמים

מור אברהמי פילאטיס ורדיה

10:00
פילאטיס מתקדמים

מור אברהמי פילאטיס ורדיה

17:00
מתחילים / מתקדמים

לירן פרצובסקי פילאטיס ורדיה

17:00
מתחילים / מתקדמים

דורין אלעזרא קסטרא

17:00
מתחילים / מתקדמים

יהודית דורנבוים פילאטיס גולדה

18:00
מתחילים/מתקדמים

לירן פרצובסקי פילאטיס ורדיה

18:00
מתחילים / מתקדמים

דורין אלעזרא קסטרא

18:00
פילאטיס מתחילים

אודי נקב אוסקר 7

18:00
מתקדמים פלוס

יהודית דורנבוים פילאטיס גולדה

19:00
מתקדמים פלוס

לירן פרצובסקי פילאטיס ורדיה

19:00
מתחילים / מתקדמים

דורין אלעזרא קסטרא

19:00
פילאטיס מתקדמים

אודי נקב אוסקר 7

19:00
מתקדמים פלוס

יהודית דורנבוים פילאטיס גולדה

20:00
פילאטיס מכשירים חזק

לירן פרצובסקי פילאטיס ורדיה

20:00
מתחילים / מתקדמים

יהודית דורנבוים פילאטיס גולדה

20:00
מתחילים / מתקדמים

דורין אלעזרא קסטרא

20:00
מתקדמים פלוס

אודי נקב אוסקר 7

21:00
פילאטיס מתקדמים

לירן פרצובסקי פילאטיס ורדיה

21:00
מתחילים / מתקדמים

דורין אלעזרא קסטרא

יום חמישי 01/10/2020

08:00
מתחילים / מתקדמים

נוגה סינגר קסטרא

08:00
פילאטיס מכשירים מתחילים

אודי נקב פילאטיס גולדה

08:00
מתחילים/מתקדמים

ליסה קפלדיני פילאטיס ורדיה

08:00
פילאטיס מתחילים

אושרית נקב אוסקר 7

09:00
פילאטיס מתחילים

נוגה סינגר קסטרא

09:00
פילאטיס מתקדמים

ליסה קפלדיני פילאטיס ורדיה

09:00
פילאטיס מתקדמים

אושרית נקב אוסקר 7

10:00
מתחילים / מתקדמים

ליסה קפלדיני פילאטיס ורדיה

10:00
מתחילים / מתקדמים

אושרית נקב אוסקר 7

16:30
פילאטיס מתקדמים

לירן פרצובסקי פילאטיס גולדה

18:00
מתחילים / מתקדמים

מרינה ליסגור קסטרא

18:00
פילאטיס מתקדמים

אודי נקב פילאטיס גולדה

18:00
מתחילים / מתקדמים

לירן פרצובסקי פילאטיס ורדיה

19:00
פילאטיס מתקדמים

אודי נקב פילאטיס גולדה

19:00
מתקדמים פלוס

לירן פרצובסקי פילאטיס ורדיה

19:00
מתחילים / מתקדמים

מרינה ליסגור קסטרא

19:30
פילאטיס מתקדמים

אודי נקב אוסקר 7

20:00
מתחילים/מתקדמים

אודי נקב פילאטיס גולדה

20:00
שיעור פרטי אחד על אחד

לירן פרצובסקי פילאטיס ורדיה

20:00
פילאטיס מתקדמים

מרינה ליסגור קסטרא

יום שישי 02/10/2020

07:00
מתחילים / מתקדמים

ליסה קפלדיני אוסקר 7

07:00
פילאטיס מתקדמים

אודי נקב פילאטיס גולדה

07:00
פילאטיס מתקדמים

סיגל שלייפר פילאטיס ורדיה

08:00
מתחילים / מתקדמים

לירן פרצובסקי קסטרא

08:00
מתחילים / מתקדמים

ליסה קפלדיני אוסקר 7

08:00
מתקדמים פלוס

אודי נקב פילאטיס גולדה

08:00
פילאטיס מתקדמים

סיגל שלייפר פילאטיס ורדיה

09:00
פילאטיס מתקדמים

סיגל שלייפר פילאטיס ורדיה

09:00
מתחילים / מתקדמים

לירן פרצובסקי קסטרא

09:00
מתחילים / מתקדמים

ליסה קפלדיני אוסקר 7

09:00
מתקדמים פלוס

אודי נקב פילאטיס גולדה

10:00
מתחילים/מתקדמים

סיגל שלייפר פילאטיס ורדיה

10:00
פילאטיס מתקדמים

לירן פרצובסקי קסטרא

10:00
פילאטיס מכשירים חזק

אודי נקב פילאטיס גולדה

10:00
מתחילים / מתקדמים

ליסה קפלדיני אוסקר 7

11:00
מתקדמים פלוס

אודי נקב פילאטיס גולדה

11:00
פילאטיס מכשירים מתחילים

סיגל שלייפר פילאטיס ורדיה

16:00
פילאטיס מתקדמים

אודי נקב קסטרא

יום שבת 03/10/2020

19:15
פילאטיס מתקדמים

אודי נקב פילאטיס ורדיה

19:30
מתחילים / מתקדמים

לירן פרצובסקי אוסקר 7

20:15
פילאטיס מתקדמים

אודי נקב פילאטיס ורדיה

20:30
מתקדמים פלוס

לירן פרצובסקי אוסקר 7

21:15
פילאטיס מתקדמים

אודי נקב פילאטיס גולדה

יום ראשון 04/10/2020

06:15
פילאטיס מתקדמים

אודי נקב פילאטיס גולדה

08:00
מתחילים / מתקדמים

אודי נקב אוסקר 7

08:00
פילאטיס מכשירים מתחילים

מור אברהמי פילאטיס גולדה

08:30
מתחילים / מתקדמים

אושרית נקב קסטרא

09:00
מתחילים / מתקדמים

ליסה קפלדיני פילאטיס ורדיה

09:00
פילאטיס מתקדמים

אודי נקב אוסקר 7

09:00
פילאטיס מתקדמים

מור אברהמי פילאטיס גולדה

10:00
מתחילים / מתקדמים

ליסה קפלדיני פילאטיס ורדיה

10:00
מתחילים / מתקדמים

אודי נקב אוסקר 7

10:00
מתחילים / מתקדמים

מור אברהמי פילאטיס גולדה

16:00
פילאטיס מתחילים

נוגה סינגר קסטרא

17:00
מתחילים

סיגל שלייפר אוסקר 7

17:00
פילאטיס מתקדמים

לירן פרצובסקי פילאטיס ורדיה

18:00
מתחילים/מתקדמים

לירן פרצובסקי פילאטיס ורדיה

18:00
פילאטיס מתקדמים

דורין אלעזרא קסטרא

18:00
מתחילים / מתקדמים

סיגל שלייפר אוסקר 7

18:00
מתחילים / מתקדמים

יהודית דורנבוים פילאטיס גולדה

19:00
מתחילים / מתקדמים

דורין אלעזרא קסטרא

19:00
מתחילים / מתקדמים

סיגל שלייפר אוסקר 7

19:00
מתקדמים פלוס

יהודית דורנבוים פילאטיס גולדה

19:00
מתקדמים פלוס

לירן פרצובסקי פילאטיס ורדיה

20:00
מתקדמים פלוס

יהודית דורנבוים פילאטיס גולדה

20:00
פילאטיס מכשירים חזק

לירן פרצובסקי פילאטיס ורדיה

20:00
פילאטיס מתקדמים

דורין אלעזרא קסטרא

20:00
פילאטיס מתקדמים

סיגל שלייפר אוסקר 7

21:00
פילאטיס מתקדמים

לירן פרצובסקי פילאטיס ורדיה

21:00
מתחילים/מתקדמים

יהודית דורנבוים פילאטיס גולדה

21:00
מתחילים / מתקדמים

דורין אלעזרא קסטרא

יום שני 05/10/2020

06:30
פילאטיס מתקדמים

לירן פרצובסקי פילאטיס גולדה

07:00
מתחילים / מתקדמים

אודי נקב אוסקר 7

08:00
פילאטיס מתקדמים

לירן פרצובסקי פילאטיס גולדה

08:00
פילאטיס מתקדמים

אושרית נקב קסטרא

08:00
מתקדמים פלוס

סיגל שלייפר אוסקר 7

09:00
מתחילים/מתקדמים

מור אברהמי פילאטיס ורדיה

09:00
פילאטיס מתקדמים

אושרית נקב קסטרא

09:00
פילאטיס מתחילים

לירן פרצובסקי פילאטיס גולדה

09:00
מתחילים / מתקדמים

סיגל שלייפר אוסקר 7

10:00
פילאטיס מתקדמים

מור אברהמי פילאטיס ורדיה

10:00
מתחילים / מתקדמים

אושרית נקב קסטרא

11:00
שיעור שיקומי 80+

מור אברהמי פילאטיס ורדיה

16:00
מתחילים / מתקדמים

לירן פרצובסקי פילאטיס גולדה

17:00
פילאטיס מתחילים

לירן פרצובסקי פילאטיס גולדה

17:00
פילאטיס מתקדמים

אודי נקב קסטרא

18:00
מתקדמים פלוס

לירן פרצובסקי פילאטיס גולדה

18:00
מתחילים / מתקדמים

מור אברהמי פילאטיס ורדיה

18:00
מתחילים / מתקדמים

אודי נקב קסטרא

18:00
מתחילים / מתקדמים

דורין אלעזרא אוסקר 7

19:00
מתחילים / מתקדמים

דורין אלעזרא אוסקר 7

19:00
מתקדמים פלוס

לירן פרצובסקי פילאטיס גולדה

19:00
מתחילים / מתקדמים

מור אברהמי פילאטיס ורדיה

19:00
מתקדמים פלוס

אודי נקב קסטרא

20:00
מתחילים / מתקדמים

דורין אלעזרא אוסקר 7

20:00
מתחילים / מתקדמים

לירן פרצובסקי פילאטיס גולדה

20:00
מתקדמים פלוס

מור אברהמי פילאטיס ורדיה

20:00
מתחילים

אודי נקב קסטרא

21:00
מתחילים / מתקדמים

אודי נקב קסטרא

21:00
מתחילים/מתקדמים

מור אברהמי פילאטיס ורדיה