ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
09/05 10/05 11/05 12/05 13/05 14/05 15/05
16/05 17/05 18/05 19/05 20/05 21/05 22/05

יום שלישי 11/05/2021

13:00
אופן ג'ים בוגרים + נוער

מאמן נינג'ה מכון נינג'ה תל אביב

14:30
נינג'ה צעירים ונוער 9-13

אבישג דדוש מכון נינג'ה תל אביב

15:30
נינג'ה צעירים 7-11

אבישג דדוש מכון נינג'ה תל אביב

16:30
נינג'ה קטנטנים 5-7

קן גורו מכון נינג'ה תל אביב

18:30
נינג'ה צעירים ונוער 9-12

קן גורו מכון נינג'ה תל אביב

19:30
נינג'ה בוגרים מודרך

קן גורו מכון נינג'ה תל אביב

20:30
נינג'ה בוגרים מודרך

קן גורו מכון נינג'ה תל אביב

יום רביעי 12/05/2021

13:00
אופן ג'ים בוגרים + נוער

מאמן נינג'ה מכון נינג'ה תל אביב

15:00
נינג'ה צעירים 7-11

סתיו רוסו מכון נינג'ה תל אביב

16:00
נינג'ה קטנטנים 5-7

מאמן נינג'ה מכון נינג'ה תל אביב

17:00
נינג'ה קטנטנים 5-7

מאמן נינג'ה מכון נינג'ה תל אביב

18:00
נינג'ה צעירים 7-11

סתיו רוסו מכון נינג'ה תל אביב

19:00
נינג'ה צעירים ונוער 9-12

סתיו רוסו מכון נינג'ה תל אביב

20:00
נינג'ה בוגרים מודרך

מאמן נינג'ה מכון נינג'ה תל אביב

יום חמישי 13/05/2021

14:00
אופן ג'ים בוגרים + נוער

מאמן נינג'ה מכון נינג'ה תל אביב

15:30
נינג'ה צעירים 7-11

אבישג דדוש מכון נינג'ה תל אביב

16:30
נינג'ה קטנטנים 5-7

איתי וולף מכון נינג'ה תל אביב

17:30
נינג'ה קטנטנים 5-7

איתי וולף מכון נינג'ה תל אביב

18:30
נינג'ה נוער 11-15

איתי וולף מכון נינג'ה תל אביב

19:30
נינג'ה בוגרים מודרך

איתי וולף מכון נינג'ה תל אביב

20:30
אופן ג'ים בוגרים + נוער

מאמן נינג'ה מכון נינג'ה תל אביב

יום שישי 14/05/2021

10:00
אופן ג'ים בוגרים + נוער

מאמן נינג'ה מכון נינג'ה תל אביב

11:30
אופן ג'ים בוגרים + נוער

מאמן נינג'ה מכון נינג'ה תל אביב

13:00
נינג'ה נוער 11-15

סתיו רוסו מכון נינג'ה תל אביב

14:00
נינג'ה צעירים 7-11

סתיו רוסו מכון נינג'ה תל אביב

15:00
נינג'ה קטנטנים 5-7

סתיו רוסו מכון נינג'ה תל אביב

יום שבת 15/05/2021

לא נמצאו שיעורים ביום זה

יום ראשון 16/05/2021

13:00
אופן ג'ים בוגרים + נוער

מאמן נינג'ה מכון נינג'ה תל אביב

14:30
נינג'ה נוער 11-15

Oren Mellul מכון נינג'ה תל אביב

15:30
נינג'ה צעירים 7-11

גל בכר מכון נינג'ה תל אביב

16:30
נינג'ה קטנטנים 5-7

גל בכר מכון נינג'ה תל אביב

17:30
נינג'ה צעירים 7-11

גל בכר מכון נינג'ה תל אביב

יום שני 17/05/2021

18:00
פרויקט אחים גדולים

מאמן נינג'ה Ninja TLV

יום שלישי 18/05/2021

13:00
אופן ג'ים בוגרים + נוער

מאמן נינג'ה מכון נינג'ה תל אביב

14:30
נינג'ה צעירים ונוער 9-13

אבישג דדוש מכון נינג'ה תל אביב

15:30
נינג'ה צעירים 7-11

אבישג דדוש מכון נינג'ה תל אביב

16:30
נינג'ה קטנטנים 5-7

קן גורו מכון נינג'ה תל אביב

18:30
נינג'ה צעירים ונוער 9-12

קן גורו מכון נינג'ה תל אביב

19:30
נינג'ה בוגרים מודרך

קן גורו מכון נינג'ה תל אביב

20:30
נינג'ה בוגרים מודרך

קן גורו מכון נינג'ה תל אביב